Zapewniamy długoterminową opiekę nad pacjentem z  cukrzycą typu 1 – prowadzimy edukację, dotycząca modernizacji stylu życia, zachowań prozdrowotnych, stosowania odpowiedniej diety, a przede wszystkim  - terapeutyczną, z uwzględnieniem  optymalnego  modelu terapii indywidualnie dla każdego pacjenta.


Obejmujemy opieką kobiety z cukrzycą typu 1 planujące ciążę celem optymalnego wyrównania cukrzycy przed koncepcją,  a także –kompleksowe leczenie w okresie ciąży, monitorujące jej przebieg oraz odpowiedni stopień wyrównania metabolicznego choroby, przy pomocy oznaczenia %HBA1C.


Przy współpracy z dobrym laboratorium wykonujemy  również konieczne badania biochemiczne, celem monitorowania powikłań cukrzycy  ( nefropatia cukrzycowa, zaburzenia lipidowe, ocena funkcji wątroby).


Istnieje możliwość  wypożyczenia osobistej pompy insulinowej  w okresie planowania ciąży celem zapewnienia optymalnego wyrównania cukrzycy  w okresie ciąży, po profesjonalnym przeszkoleniu każdej pacjentki.


CUKRZYCA TYPU 2-prowadzimy edukację prozdrowotną, obejmujemy pacjentów kompleksową opieką  terapeutyczną wieloletnią- zapewniając odpowiedni model terapii zależny od czasu trwania choroby i jej narządowych powikłań, monitorujemy  stopień  tych powikłań oraz wyrównanie metaboliczne choroby  poprzez ocenę %HBA1C.
Przy współpracy z Ośrodkami kardiologicznymi zapewniamy również kompleksową opiekę kardiologiczną.